MANAGEMENT ADVISING TO COMPANIES MAC, empresa Andorrana formada per advocats, assessors fiscals, i altres professionals

Convenis de doble imposició

29 gener 2016

França i Andorra varen rubricar el primer acord de no doble imposició l'11/04/2012 i es va signar l'1/04/2013. La signatura d'aquest tipus d'acord suposa per al Principat d'Andorra un gran pas en endavant posant fi al gravamen de les retencions a l'origen que l'administració gala aplicava a les societats andorranes que volien exportar els seus serveis a França i un element indispensable per a l'obertura econòmica del país.

França i Andorra varen rubricar el primer acord de no doble imposició l’11/04/2012 i es va signar l’1/04/2013. La signatura d’aquest tipus d’acord suposa per al Principat d’Andorra un gran pas en endavant posant fi al gravamen de les retencions a l’origen que l’administració gala aplicava a les societats andorranes que volien exportar els seus serveis a França i un element indispensable per a l’obertura econòmica del país.

Oficines

managementadvisingtocompanies managementadvisingtocompanies4