MANAGEMENT ADVISING TO COMPANIES MAC, empresa Andorrana formada per advocats, assessors fiscals, i altres professionals

AREES DE PRÀCTICA

  • Contractació mercantil, dret societari i Fusions i adquisicions:  Aquest assessorament inclou la constitució de societats, la reforma i actualització dels seus estatuts i reglaments interns, ampliació i reducció de capital social, transmissibilitat de accions o participacions, i el desenvolupament directe de les funcions del Consell d'Administració i òrgans rectors de la societat. En la contractació mercantil nacional o internacional participem en l' elaboració, negociació i anàlisis i interpretació de contractes empresarials.
  • Dret fiscal Andorra i internacionalEl nostre departament fiscal ofereix serveis d'assessorament en matèria tributària nacional i internacional, a empreses andorranes i estrangeres, a grups multinacionals i a persones físiques.  Col·laborem amb els dissenys de la política fiscal més adequada per a cada societat o persona física, i els aconsellem en les seves inversions internacionals per oferir-los un assessorament integral en matèria fiscal. Dissenyem i revisem polítiques de preus de transferència i valorem operacions vinculades,  cercant sempre al millor benefici fiscal.

  • Propietat industrial e intel·lectualEl nostre avantatge competitiu és oferir serveis integrals de l'inici al final (one stop shop) d'assessorament, registre i defensa de patents, marques, dissenys i noms de domini. Els nostres agents interns de la propietat industrial l'assessoraran  per tal de que estigui familiaritzat al màxim en  la utilització de les noves tecnologies i els nous models de negoci, de manera àgil i resolutiva

  • Reestructuracions e insolvènciesIntervenim a les reestructuracions empresarials, adquisició de companyies, actius i deutes de empreses en crisis, recuperació de crèdits i situacions pre-insolvència i concurs de creditors. Val a dir que tenim dilatada experiència en la defensa d'Administradors, Consellers, i directius.

  • Dret immobiliari: Tenim experiència en la negociació de contactes de promoció delegada, Project management, i altres contactes vinculats a la producció mobiliària. Intervenim en la compravenda d'immobles i de societats immobiliàries,  en tots els seus aspectes legals.  Assessorament en processos competitius  de venda, compres ordinàries i operacions de sell- lease back, compravenda d'immobles en construcció, així com regulació de carteres immobiliàries.

  • Dret administratiu, residencies: Assessorament per la tramitació de residencies actives i passives per aconseguir una optimització fiscal per al client.

Oficines

managementadvisingtocompanies managementadvisingtocompanies4