MANAGEMENT ADVISING TO COMPANIES MAC, empresa Andorrana formada per advocats, assessors fiscals, i altres professionals

FISCALITAT

La Fiscalitat Andorrana i els avantatges de constituir una societat en aquest país

La firma del conveni entre Andorra i Espanya, sobre la qual recentment ha sortit publicat que ha entrat en vigor l'1 de gener del 2016, era del tot necessària per oficialitzar les relacions empresarials entre ambdós països. Aquest procés, que també està firmat amb la veina França, facilitarà i dotarà d'una major seguretat jurídica les relacions econòmiques entre Andorra i Espanya amb els seus ciutadans, empreses i inversors. I evidentment, reforçarà els llaços econòmics i l'intercanvi d'informació fiscal.

D'altra banda, la llei d'obertura econòmica homologada per l’OCDE obre oportunitats econòmiques i comercials d'Andorra a tot el món. Andorra està també patint aquesta crisi i això també ha fet que els empresaris Andorrans prenguin consciència que és millor que no estiguin sols.

De fet, tots els canvis dels últims temps al Principat comencen al març del 2009, quan el primer ministre francès, Nicolas Sarkozy, amenaça de renunciar al seu títol de Copríncep d'Andorra si el G20 no adoptava mesures per acabar amb els paradisos fiscals.

Aquest fet va portar a Andorra a eliminar el secret bancari. Així, Espanya va deixar de considerar Andorra com a paradís fiscal el 2011 gràcies a un conveni d'intercanvi d'informació que obliga el Principat d’Andorra a donar dades dels seus clients en procediments penals i tributaris oberts a Espanya. L’any 2012 es va implantar l'impost sobre societats. L’any 2013 l'IGI (l'equivalent a l’IVA d’Espanya o França) i a partir d'aquest 2015 es crea l'IRPF, cosa que fa que Andorra doni per tancat el seu marc fiscal des del seu punt de vista d'aconseguir una homologació amb els estàndards dels països del seu entorn, és a dir, amb els requisits que fixa l’OCDE.

¿Quins són els avantatges fiscals que pot trobar una empresa a Andorra?

A la baixa imposició indirecta (IGI general del 4,5%) s'hi afegeix una fiscalitat directa molt competitiva, on els punts clau són els següents:

  • Les societats a Andorra tributen a un tipus nominal del 10% sobre els beneficis empresarials, amb reduccions sobre determinades activitats que els permet tributar a un tipus efectiu del 2% (Consorcis d’Exportació)
  • Existeixen, a més, deduccions i bonificacions en societats sobre la creació de llocs de treball, inversió en immobilitzàt i altres factors.
  • Existència d'instruments de gestió de patrimoni com les SICAV que permeten tributar a un tipus efectiu entre 0,5% i 1% en l’impost de societats.

¿Quins són els avantatges fiscals per a persones físiques?

  • Tributació de l'IRPF a un tipus fix nominal del 10%, amb exempció dels primers 24.000 € per rendes del treball i de 3.000 € per les rendes mobiliàries. De 24.001 € a 40.000 €, el 5%, i a partir de 40.001.€, al 10%.
  • Els dividends rebuts de societats Andorranes estan totalment exempts de tributar.
  • Inexistència d'imposició sobre el patrimoni i sobre les donacions i successions.

És important estudiar i analitzar cada cas en concret, per la qual cosa des de la nostra oficina a Andorra el nostre equip de professionals queda a la vostra disposició per a qualsevol Consulta o aclariment.

Oficines

managementadvisingtocompanies managementadvisingtocompanies4